Castorama Łódź Widzew

Rok realizacji: 2006
Czas realizacji: 3 miesiące
Obiekt: Hala sprzedażowa
Zrealizowane prace: wyposażenie silnoprądowe - stacja średniego napięcia, RGNN, układy pomiarowe, UPS-y. Oświetlenie zewnętrzne magazynów sali sprzedaży oraz oświetlenie dekoracyjne. Wyposażenie elektryczne powierzchni sprzedaży. Wyposażenie słaboprądowe. Montaż agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu o mocy 300 kVA wraz automatyka SZR’u.