CH Auchan Bronowice

Rok realizacji: 2013
Czas realizacji: 6 miesięcy
Obiekt: Hipermarket
Zrealizowane prace: 3 stacje transformatorowe. Rozdzielnie główne 2500 A, oddziałowe. Instalacje siły i wyposażenie siły użytkowej. Oświetlenie podstawowe, dekoracyjne, parkingu i awaryjne obiektu. Zasilania butików, liczniki energii najemców.