CH Copernicus

Rok realizacji: 2015
Obiekt: CH Copernicus
Zrealizowane prace: Przebudowa istniejących rozdzielnic elektrycznych. Demontaż istniejących opraw dekoracyjnych, dostawa i montaż nowych opraw oświetlenia dekoracyjnego firmy Integral dla przebudowanych pasaży handlowych. Wykonanie uszczelnień kablowych p.poż na ścianach wydzielenia pożarowego. Wymiana niesprawnego systemu monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego firmy ESSystem na system centralnej baterii TM technologie. Demontaż wszystkich opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych kierunkowych, dostawa i montaż nowych opraw awaryjnych i kierunkowych, doświetlenie skrzynek hydrantowych zgodnie z normą, montaż niezbędnego okablowania, koryt kablowych, testy, pomiary, uruchomienie systemu.