CH Leader Price

Rok realizacji: 2000
Czas realizacji: od 1 do 2 m
Obiekt: 45 marketów w kraju
​Zrealizowane prace: Wyposażenie elektryczne marketu od 800-1500 m2. Stacja średniego napięcia i transformator (dla 5 marketów), RGNN, układ pomiarowy, rozdzielnie oddziałowe. Dystrybucja elektryczna siły i oświetlenia. Oświetlenie sali sprzedaży, dekoracyjne i zewnętrzne. Wyposażenie słaboprądowe: Centrala P.Poż. Okablowanie, czujki, wyłączniki pożarowe, syreny.