CH Stoc Białołęka

Rok realizacji: 2000
Czas realizacji: 3 miesiące
Obiekt:Market „Stoc” pow. 1.500 m2
Zakres realizacji: Instalacja elektryczna, Wyposażenie silnoprądowe, stacja średniego napięcia i transformator, RGNN, system licznikowy, rozdzielnie oddziałowe. Dystrybucja elektryczna siły i oświetlenia. Oświetlenie sali sprzedaży, dekoracyjne, zewnętrzne. Agregat prądotwórczy 20 kVA.