ECH Wałbrzych

Rok realizacji: 2010
Czas realizacji: 6 miesięcy
Obiekt: 10 sklepów średnio powierzchniowych
Zrealizowane prace: stacja transformatorowa, rozdzielnie wyposażenia siły użytkowej. Instalacje zasilania powierzchni handlowych.