Faurecia Wałbrzych

Rok realizacji: 2004
Czas realizacji: 6 miesięcy
Obiekt: Fabryka części samochodowych
Zrealizowane prace: Stacja średniego napięcia, RGNN, rozdzielnie oddziałowe, układy pomiarowe, UPS-y. Oświetlenie przemysłowe hali produkcji oraz magazynu. Zasilanie technologii. Wyposażenie siły użytkowej. Oświetlenie zewnętrzne. Centrala ppoż., syreny, okablowanie, uruchomienie. Central wykrywania gazu w serwerowi, System gaszenia i ostrzegania. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa. Zasilanie awaryjne obiektu przez agregaty prądotwórcze w osłonach dźwiękoszczelnych o mocy 250 kVA.