FeuVert Warszawa – Szczecin

Rok realizacji: 2000
Czas realizacji: do 1 miesiąca
Obiekt: Centrum Auto Feu Vert, Sklep i warsztaty. 
Zrealizowane prace: wyposażenie silnoprądowe, RGNN, rozdzielnie i skrzynki oddziałowe, układy pomiarowe, UPS. Oświetlenie.