FM Logistic

Rok realizacji: 2010
Czas realizacji: 6 miesięcy
Obiekt: Błonie, Olszowa, Pszonów
Zrealizowane prace: kompletne instalacje elektryczne w hali magazynowej. Stacja transformatorowa SN/NN, rozdizlnie główne i oddziałowe n/n, instalacje siły i oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Instalacje słabo prądowe.