CH Forum Carrefour Gliwice

Rok realizacji: 2007
Czas realizacji: 3 miesiące
Obiekt: Hipermarket Carrefour
Zrealizowane prace: wyposażenie silnoprądowe, stacja średniego napięcia, z układem SZR’u, SN, RGNN, rozdzielnie oddziałowe, układy pomiarowe, UPS-y. Oświetlenie hali sprzedaży i awaryjne.