Go Sport - Giacomelli

Rok realizacji: 2003
Czas realizacji: 1 miesiąc
Obiekt: 9 Sklepów sportowy GO Sport
Zrealizowane prace: Gdańsk, Jelenia Góra, Częstochowa, Kielce, 4 Warszawa, Kraków. Wyposażenie elektryczne słabo prądowe, DSO, instalacja informatyczna RGNN, układ pomiarowy, rozdzielnie oddziałowe. Dystrybucja elektryczna siły i n/n. Oświetlenie sali sprzedaży i oświetlenie dekoracyjne.