Hipermarket Auchan Lublin

Rok realizacji: 2013
Zrealizowane prace:

  • Instalacje elektryczne SN15kV
  • Instalacje elektryczne nN 230/400V (rozdział energii, gniazda i wypusty elektryczne)
  • Instalację oświetlenia podstawowego,
  • Instalację oświetlenia awaryjnego
  • Projekt stacji transformatorowej ST-1

Stacja transformatorowa: 2 x1000kVA;
Agregat prądotwórczy : 1000kVA;
Zasilacze UPS: 120kVA oraz 15kVA.
Dla sterowania oświetleniem hali sprzedaży zastosowano system DALI . (ang. Digital Addressable Lighting Interface).