OBI Dąbrowa Górnicza

Rok realizacji: 2010
Czas realizacji: 4 miesiące
Obiekt: Hipermarket
Zrealizowane prace: wyposażenie silnoprądowe, stacja średniego napięcia, RGNN, rozdzielnie oddziałowe, układy pomiarowe, UPS-y. Oświetlenie przemysłowe hali sprzedaży.