Oriflame Warszawa

Rok realizacji: 2010
Czas realizacji: 4 miesiące
Obiekt: Biura i hala produkcyjna
Zrealizowane prace: stacje transformatorowe, rozdzielnie główne. Wyposażenie silnoprądowe, i słaboprądowe, RGNN, rozdzielnie oddziałowe, układy pomiarowe. Oświetlenie przemysłowe hali sprzedaży.