Piekarnia Carrefour

Rok realizacji: 2006
Czas realizacji: 1 miesiąc
Obiekt: Główna Piekarnia Carrefour Warszawa Targówek.
Zrealizowane prace: wyposażenie silnoprądowe - RGNN, rozdzielnie oddziałowe, UPS. Oświetlenie przemysłowe piekarni i magazynów zasilanie pieców (11) (kable i szynoprzewody canalis). Wyposażenie słaboprądowe, informatyczne 5 kategorii, szafa informatyczna, gniazda RJ45 5e.