Proseat Żory

Rok realizacji: 2007
Czas realizacji: 5 miesięcy
Obiekt: Fabryka części samochodowych
Zrealizowane prace: wyposażenie silnoprądowe stacja średniego napięcia, RGNN, rozdzielnie oddziałowe i wentylacji powietrznej, układy pomiarowe, UPS-y. Oświetlenie przemysłowe hali produkcji oraz magazynu, Zasilanie technologii, wyposażenie siły użytkowej. Oświetlenie zewnętrzne i awaryjne. Instalacja zasilania awaryjnego przez agregat prądotwórczy o mocy 300 kVA w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, automatyka SZR’u.