Provost Polska

Rok realizacji: 2007
Czas realizacji: 5 miesięcy
Obiekt: Hala produkcyjno biurowa
Zrealizowane prace: stacja średniego napięcia, RGNN, rozdzielnie oddziałowe i wentylacji powietrznej, układy pomiarowe, UPS-y. Oświetlenie przemysłowe hali oraz magazynu. Wyposażenie siły użytkowej. Oświetlenie zewnętrzne i awaryjne.