Woodword Polska

Rok realizacji: 2009
Czas realizacji: 6 miesięcy
Obiekt: Siedziba firmy, biura i laboratoria
Zrealizowane prace: budowa przyłącza SN ze stacją transformatorową. Rozdzielnie oddziałowe zasilane z istniejących RGNN, UPS-y. Wyposażenie siły użytkowej. Sieć informatyczna kat 5E. Switch Allied Telesys Layer3 Szafy Info i światłowód. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVA w osłonie dźwiękoszczelnej do zasilania awaryjnego biur obiektu.